Skip to main content

1. Informació general

Aquesta “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació,  exposem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quins fins, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti com a prova de la seva conformitat i consentiment.

Protecció de dades personals

Per a aquells casos que es recullin, tractin o emmagatzemin dades personals, es farà de conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar-se al peu o footer del lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el titular del lloc web i l’Usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del domicili l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

2. Responsable del tractament

Qui recull i tracta les seves dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL), NIF F08388043

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili postal: C/ Fernando Pessoa 54-64, 08030 de Barcelona – Email: protecciodades@teb.org – Telèfon: 93 360 03 87

3. Mesures de seguretat

Què fem per a garantir la privacitat de les seves dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas de tractar-se de dades sensibles.

4. Finalitat del tractament

Per a què volem tractar les seves dades?

Necessitem la seva autorització i consentiment per a demanar i tractar les seves dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.

Tràmits Administratius. Gestions de trànsit, herències, escriptures o altres encàrrecs administratius.
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.
Gestió de clients: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.
Gestió de potencials: Gestió de clients potencials i contactes.
Protecció de dades: Protecció de Dades i privacitat de la informació.
Gestió Qualitat. Certificació ISO Qualitat.
Consultes Website. Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web.
Comunicacions comercials: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial.
Borsa de treball: Selecció de personal.

Durant quant temps conservem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Tret que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació prevists són:

 • Tràmits Administratius: Durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interès
 • Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
 • Gestió de clients: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
 • Gestió de potencials: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
 • Protecció de dades: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interèsGestió
 • Qualitat: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
 • Consultes Website: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
 • Comunicacions comercials: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat
 • Borsa de treball: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès

5. Legitimació del tractament

Per què tractem les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

 • Tràmits Administratius: Consentiment explícit de l’interessat
 • Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Obligació jurídica del responsable del tractament
 • Gestió de clients: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
 • Gestió de potencials: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
 • Protecció de dades: Obligació jurídica del responsable del tractament
 • Gestió Qualitat: Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
 • Consultes Website: Consentiment explícit de l’interessat
 • Comunicacions comercials: Consentiment explícit de l’interessat
 • Borsa de treball: Consentiment explícit de l’interessat

6. Destinataris de les seves dades

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?

A vegades, per a poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vostè, ens veiem davant l’obligació i necessitat de cedir alguns de les seves dades a unes certes categories de destinataris, les que especifiquem a continuació:

 • Tràmits Administratius: Administració pública amb competència en la matèria
 • Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
 • Gestió de clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
 • Protecció de dades: Administració pública amb competència en la matèria. Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Gestió Qualitat. Entitats de certificació ISO

A més de les categories de destinataris als quals se cedeixen dades, també podríem cedir-los a les següents organitzacions (únicament apareixeran si se cedissin dades a altres organitzacions):

Fem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les seves dades.

7. Procedència i tipus de dades tractades

D’on hem obtingut les seves dades?

Tràmits Administratius
Clients: El propi interessat o el seu representant legal

Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria
Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Proveïdors: El propi interessat o el seu representant legal

Gestió de clients
Clients: El propi interessat o el seu representant legal

Gestió de potencials
Potencials: El propi interessat o el seu representant legal

Protecció de dades
Emprades: El propi interessat o el seu representant legal

Gestió Qualitat
Emprats: El propi interessat o el seu representant legal

Consultes Website
Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal

Comunicacions comercials
Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Potencials: El propi interessat o el seu representant legal

Borsa de treball
Candidats d’ocupació: El propi interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades les seves hem recaptat i tractem?

Tràmits Administratius

Clients
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Telèfon

Econòmics, financers i de segures
dades bancàries

Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria
Finalitats: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

Clients
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
NIF / NIE / Passaport
correu electrònic
Telèfon
Econòmics, financers i de segures
Dades bancàries
Transaccions de béns i serveis
Transaccions financeres

Proveïdores
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
NIF / NIE / Passaport
correu electrònic
Telèfon
Econòmics, financers i de segures
Dades bancàries
Transaccions de béns i serveis
Transaccions financeres

Gestió de clients
Finalitats: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

Clients
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Telèfon
Econòmics, financers i de segures
Dades bancàries
Transaccions de béns i serveis
Transaccions financeres

Gestió de potencials
Finalitats: Gestió de clients potencials i contactes

Potencials
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Telèfon

Protecció de dades
Finalitats: Protecció de Dades i privacitat de la informació

Emprats
Dades identificatives
Nom i cognoms
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Detalls d’ocupació
Ocupacions

Gestió Qualitat

Emprats
Dades identificatives
Nom i cognoms
NIF / NIE / Passaport
Correu electrònic
Acadèmic i professionals
Experiència professional
Detalls d’ocupació
Professió
Ocupacions

Consultes Website

Contactes web
Dades identificatives
Nom i cognoms
correu electrònic
telèfon

Comunicacions comercials
Finalitats: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial

Clients
Dades identificatives
Nom i cognoms
correu electrònic

Potencials
Dades identificatives
Nom i cognoms
adreça postal
NIF / NIE / Passaport
correu electrònic
telèfon

Borsa de treball
Finalitats: Selecció de personal

Candidats d’ocupació
Dades identificatives
Nom i cognoms
Adreça postal
Correu electrònic
Telèfon
Acadèmic i professionals
Titulacions
Historial de l’estudiant
Experiència professional
Curriculum vitae
Característiques personals
Dades d’estat civil
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Data de naixement
Circumstàncies socials
Llicències, permisos i autoritzacions
Detalls d’ocupació
Professió
Historial del treballador

8. Drets dels interessats

Quins són els drets que li emparen?

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

Aquí us comptem quins són els drets que li assisteixen:

Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals
Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”)
LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que li donem a les seves dades
Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Tràmits Administratius
Responsable: GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL)
Adreça: C/ Fernando Pessoa 54-64, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 360 03 87
Email: tebfundacio@teb.org
Pàgina web: https://tebfundacio.cat

Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria
Responsable: GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL)
Adreça: C/ Fernando Pessoa 54-64, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 360 03 87
Email: tebfundacio@teb.org
Pàgina web: https://tebfundacio.cat

Gestió de clients
Responsable: GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL)
Adreça: C/ Fernando Pessoa 54-64, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 360 03 87
Email: tebfundacio@teb.org
Pàgina web: https://tebfundacio.cat

Gestió de potencials
Responsable: GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL)
Adreça: C/ Fernando Pessoa 54-64, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 360 03 87
Email: tebfundacio@teb.org
Pàgina web: https://tebfundacio.cat

Protecció de dades
Responsable: GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL)
Adreça: C/ Fernando Pessoa 54-64, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 360 03 87
Email: protecciodades@teb.org
Pàgina web: https://tebfundacio.cat

Gestió Qualitat
Responsable: GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL)
Adreça: C/ Fernando Pessoa 54-64, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 360 03 87
Email: tebfundacio@teb.org
Pàgina web: https://tebfundacio.cat

Consultes Website
Responsable: GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL)
Adreça: C/ Fernando Pessoa 54-64, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 360 03 87
Email: tebfundacio@teb.org
Pàgina web: https://tebfundacio.cat

Comunicacions comercials
Responsable: GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL)
Adreça: C/ Fernando Pessoa 54-64, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 360 03 87
Email: tebfundacio@teb.org
Pàgina web: https://tebfundacio.cat

Borsa de treball
Responsable: GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL)
Adreça: C/ Fernando Pessoa 54-64, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 360 03 87
Email: tebfundacio@teb.org
Pàgina web: https://tebfundacio.cat

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid) Espanya
Email: info@agpd.es
Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

9. Consentiment i acceptació

L’acceptació del present document indica que vostè, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i acceptació“ de la nostra Política de Privacitat.